ניהול שכר נכון לעובדי קבלן

ניהול כוח אדם בכל סוג של מקום עבודה, מצריך ניסיון, מקצועיות וגם ידע מקיף בנושא דיני העבודה. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהיבט של חשבות שכר בארגון. בתעשיות כמו שמירה, ניקיון או הסעדה, נחקקו חוקים ותקנות שונות אשר מסדירות את הנושא, וכיום על מנת להימנע מתביעות ומקנסות כספיים וגם מתוך רצון אמיתי לשמור על תנאי ההעסקה של העובדים, נכנס לתמונה בודק שכר מוסמך, אשר אמון בדיוק על התחום הזה.

התמודדות נכונה עם אכיפת דיני עבודה

התחום של חשבות שכר בארגון, מצריך ידע רב. תחום זה הפך להיות סבוך ומורכב יותר מבעבר, ויש לו השלכות חשובות על הניהול הפיננסי של הארגון כולו. תהליך הניהול של חישוב והפקת המשכורות צריך להיות לא רק מדויק אלא כזה אשר עומד בתנאי החוק. לתחום של חשבות שכר נכנס בשנים האחרונות גם התפקיד של בודק שכר מוסמך, שמטרתו לסייע לארגון לוודא כי דרישות החוק מבוצעות כנדרש והזכויות של עובדי הקבלן ממומשות במלואן.
תחומי האחריות של חשב השכר הם רבים. בין היתר, עליו לדאוג להיבט של משכורות לעובדים: ניהול וביצוע של נושא המשכורות. בנוסף עליו לטפל בצורה שוטפת בכל ההפרשות הסוציאליות של העובד, להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי בנושא השכר לעובד, הפקת דו"חות פנימיים לניהול הפיננסי של הארגון ולרשויות המס, ניהול ימי החופש לעובד וימי המחלה וכן הלאה. הדבר הופך ליותר מורכב כאשר מדובר בניהול של חשבות שכר בארגון גדול, שבו יש מספר רב של עובדים.

יישום של תקנות חדשות

החל משנת 2012 נכנס לתוקף ומיושם חוק שמטרתו הגברת האכיפה של זכויות העובדים במקום העבודה שלהם. על פי החוק, גם מי שמזמין שירותי כוח אדם מקבלן יהיה האחראי הישיר לשמירה ולאכיפת זכויות עובדי הקבלן, וזאת גם במקרה בו מזמין השירות הוא לא מעסיקו הישיר של עובד הקבלן. החוק קובע כי אחריות זו תחול בתחומי הניקיון, האבטחה וההסעדה. על פי החוק, וכאן הנגיעה לעיסוק של האחראי על חשבות שכר בארגון, מעסיק שיפר את זכויות העובד, ניתן יהיה להטיל עליו קנסות כספיים אשר יכולים להגיע גם לסכומים של 35,000 ש"ח. כדי לעמוד בכך, ועל מנת שלא להגיע למצבים של סנקציות כספיות, ארגונים רבים עושים שימוש בשירות של בודק שכר מוסמך.
במסגרת תפקידו, בודק שכר מוסמך מבצע ביקורות בארגון, אשר בהן הוא בודק את צווי ההרחבה או הסכמי העבודה שחלים על מזמין השירות או על המעסיק. בודק השכר בוחן ואוסף חומרים שונים של הארגון כמו מצבת כח האדם, תשאול של צוות העובדים ובדיקת תלושי שכר ודוחות נוכחות של העובדים.

חישוב שכר מדויק

לאחר שאותו בודק שכר מוסמך בחן את כל ההיבטים השונים בנושא חשבות שכר בארגון, הוא מפיק דוח מפורט. במסגרת הדוח יוצגו ההפרות השונות הקיימות, ואילו פעולות נדרשות לביצוע על מנת להביא לתיקון ההפרה. בודק שכר מוסמך יציג גם המלצות בהתאם לביקורת אותה ביצע בארגון. המלצות אלה, אשר מגיעות מגורם חיצוני, מאפשרות זיהוי של כשלים בחישוב השכר לעובד, ותיקון שלהם. כל זאת מבלי להגיע למצב בו נגרם עוול לעובד הקבלן או שהארגון מבצע הפרות של החוק מבלי להיות מודע לכך.