שעוני נוכחות – הרבה יותר מחוק הגנת השכר!

התיקון של חוק הגנת השכר שנכנס לתוקפו לפני שנים אחדות יצר שינוי מהותי יחסית בשוק העובדה הישראלי, כל מעסיק חייב ברישום מדויק וקביל של שעות עבודת העובדים. התיקון יצר משמעויות משפטיות חשובות כמובן, שכפועל יוצא שלהן כל מעסיק התקין פתרון מסוים של שעון נוכחות ומעקב אחר שעות עבודת העובדים. אך היכולות המתקדמות – בעיקר של המוצרים המובילים והמשוכללים בשוק – של שעוני נוכחות כיום מאפשרות למסיקים הרבה מעבר למילוי הוראות חוק הגנת השכר, שפע של יתרונות ניהוליים ותפעוליים. [Read more…]