הקמת חברת LLC בארצות הברית

חברה עם אחריות מוגבלת Limited Liability Company- בארצות הברית היא המקבילה של חברה בע"מ הישראלית למעט שונות אחת. הגבלת האחריות מתבטאת בכך שהחברה מהווה ישות משפטית נפרדת לחלוטין מהבעלים שלה. חבות המס שחלה עליה אף היא נעשית בנפרד מבעליה. מה זה אומר בעצם? שהבעלים נהנים מהגנה משפטית בנוגע לחברה. במקרה של תביעה כלפיה חבותם של הבעלים תהיה מוגבלת לסכום ההשקעה הראשונית בה. השונות בין חברה ישראלים לחברה אמריקאית בערבון מוגבל נמצאת בעניין המיסוי. כאשר השותפים בחברה מגישים דוח הם נהנים משיעורי מס המיועדים ליחידים.

תהליך הקמת חברת LLC בארצות הברית

בארצות הברית אין הגבלה על מספר חברות LLC אותן ניתן להקים. את הבקשה יש להגיש באופן מותאם לכללים של כל אחת מ20 המדינות בארצות הברית. (ייתכן ובמדינה אחת ידרשו טפסים שונים ממדינה אחרת). בכולם על מקים החברה לציין את פרטי הסוכן הרשום. כלומר, אדם או חברה בעלי כתובת פיזית במקום בו היא מוקמת שישמש כאיש קשר מול הרשויות. בנוסף לכך ייתכן ותהיה דרישה לרשום את הפרטים האישיים של בעלי החברה, אחוז החזקתו בה, האופן בו תתבצע חלוקת הרווחים, נוהל צירוף השותפים ועוד.

סיווגיה השונים של חברה מסוג LLC

ישנו סיווג ברור המבחין בין סוגי החברות בעלות אחריות מוגבלת בארצות הברית. הסיווג הראשון הוא חברה עם בעלים יחיד המכונה sregarded Entityוגם Single member LLC. הסיווג השני הוא חברה עם מספר בעלים הקרויה גם Multi member LLC. מדובר כחברה בה הבעלים פועלים כשותפים. הסיווג השלישי הוא חברה סדרתית הקרויה גם Serios LLC. חברה מהסוג הזה מאפשרת ליצור תחתיה תתי חברות והיא קיימת במספר מצומצם של מדינות בארצות הברית.

אופן דיווח המס של חברות עם אחריות מוגבלת

דיווח מס בארצות הברית נעשה על פי הסיווג של החברה. כאשר ישנם מספר בעלי חברה היא נחשבת כשותפות לצורכי מס. במקרה זה, יש להגיש דו"ח שותפות הנשלח עד לאמצע חודש מרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח. חברה כזו נדרשת לנכות מס במקור מהרווחים של כל השותפים. כל שותף משלם בהתאם לאחוז אחזקתו בחברה.
בחברה עם בעלים יחיד, דווח המס יוגש בדו"ח אישי של בעלי החברה. את הדו"ח יש להגיש עד אמצע חודש יוני של השנה העוקבת.
בנוסף לכך, בעלי חברת LLC קיימת אפשרות לבחור את שיטת המיסוי. הבחירה היא בין מיסוי שקוף או מיסוי דו שלבי בדומה לחברה בע"מ. בנוסף לכך חובת הדיווח מותאמת לנהוג בכל מדינה בה החברה מפיקה את ההכנסות שלה.

שלבי הקמת חברת LLC

לאחר בחירת המיקום של החברה וקבלת החלטה לגבי השם שלה, יש להגיש את מסמכי ההתאגדות. ההגשה נעשית במדינה בה מעוניינים להקים את החברה בארצות הברית ועל פי הדרישות המקומיות. עם הגשת המסמכים יש לשלם אגרה. לאחר רישום החברה נדרשים המייסדים לערוך תקנון. מסמך בו נרשמים הפרטים הארגוניים היבשים כמו מתי ואיפה הוקמה החברה מהן המטרות והיעדים שלה ומי השותפים העסקיים. כמו כן ניתן לפרט על חלוקת הבעלות, התפקידים ודרך קבלת ההחלטות הניהוליות. לאחר עריכת התקנון פונים להנפקת מספרEIN המאפשר לחברה להזדהות ברשויות המס האמריקאיות לגשת לפתיחת חשבון עסקי ועוד.

להקמת חברה מהסוג הזה יש יתרונות רבים אך חשוב לעשות זאת בדרך הנכונה. בארצות הברית יש 50 מדינות והדרישות משתנות ממדינה למדינה. יש מדינות בהם הקמת חברה מסוג זה כדאית יותר. בנוסף ההליכים והדרישות משתנים ממדינה למדינה וכדי להימנע מהוצאות וקנסות חשוב להכיר אותם.