קצת על השקעות נדל"ן בארה"ב

השקעות נדלן בארהב כמו כל תחום אחר תלויות באופן משמעותי בניסיונו האישי של המשקיע. במאמר הנוכחי ברצוננו לבודד ולזהות את רכיבי הנוסחא המנצחת להשקעה כדאית, כלומר את אותן נקודות המפתח המרכזיות המאגדות בתוכן אינפורמציה רחבה לכדי מסמך אחד ומשמשות כתנאי שאין בלתו לביצוע עסקה בטוחה. המשקיע חייב להביא בחשבון את אותן הנקודות הקריטיות ולאחר מכן לבחון ולקבל החלטה חד משמעית לגבי הכניסה לתחום ההשקעות של נדלן בארהב.                                                                                   

בחינת נתוני הסביבה

רכיב קריטי בתהליך ההשקעה אשר עתיד להביא שקט נפשי וביטחון כלכלי למשקיע קשור ישירות לנתוני הסביבה המחייבים בדיקה יסודית ומקיפה. קיימים חמישה סוגים שונים של נתוני סביבה שיש להבדיל ביניהם. הראשון הוא נתוני אוכלוסיה. כאן חשוב לשאול האם חל גידול באוכלוסיה באזור, מהו שיעור הגידול בעשר השנים האחרונות והאם ישנו צפי להמשך המגמה בשנים הקרובות. כאן חשוב גם לברר את גודל משק הבית, התפלגות גילאים, גיל ממוצע, צפיפות אוכלוסיה ושיעור משקי הבית עם ילדים.

נתונים כלכליים וכלליים

השקעות נדלן בארהב מחייבות תחילה גם את בחינת הנתונים הכלכליים כלומר את ההכנסה הממוצעת למשק הבית, הכנסה חציונית בסביבה ושיעור עובדי צווארון לבן ו/או כחול. לאחר מכן יש לבדוק את נתוני נדלן בארהב את שיעור הבתים בשכירות או בבעלות פרטית, שווי חציוני של בית בסביבה, שיעור הבתים הפנויים, משך הזמן הממוצע בו משפחות נשארות בבית מושכר והיצע הנכסים בכינוס. בדיקת נתונים כלליים מתייחסת לרמת הפשיעה באזור, איכות החינוך ובתי הספר, חוק הגנת הדייר ו/או בעל הבית, נתוני אקלים ומבנה מיסויי. סקירת שוק השכירות המקומי מתייחסת למשך הזמן הממוצע בו לוקח לנכס להיות מושכר, לגובה דמי השכירות, נפח עסקאות השכירות ורמת הביקוש בשוק.

בדיקת הנכס

השקעות נדלן בארהב מחייבות התייחסות ניכרת גם לנתוניו הפיזיים של הנכס הכוללים את שטח המגרש, היתרי בנייה, שטח בנוי, כמות חדרי השינה, שנת בנייה, מצב הנכס, חדרי שירותים וכן האלה. בשלב הבא במסגרת בחינת הנכס יש לערוך ניתוח השוואתי של עלות הנכס המוצע בהשוואה לעלויות נכסים אחרים עם מאפיינים דומים ובאותה הסביבה שנמכרו במהלך שלושת החודשים האחרונים. לאחר מכן יש לבדוק את ערך הכינון הביטוחי כלומר מהי הערכתו של שמאי חברת הביטוח לגבי עלות הבית מבלי מרכיב הקרקע.

חשיבות בחירתו של נדלן מניב ומתאים

ישנם אפיקי השקעה שונים, המומלצים לבחירה בכל תקופה. בשנים האחרונות, ובעיקר בשל עלייה משמעותית במחירי הדירות והפערים החברתיים הגדולים שקיימים כעת, התנהלות כלכלית נכונה היא הכרחית. במקום להמתין לשינויים כלכליים וכדי להתמודד טוב יותר עם הגזירות הכלכליות השונות, חשוב לפעול נכון, ואף לעשות זאת בעזרתם של אנשי מקצוע המתמחים בכך. בחירתם של אפיקי השקעה נכונים יכולה לעזור ובתנאי כמובן שמבצעים סקר שוק מקדים ולומדים לעומק את הנושא. [Read more…]